cz .

Aktuality


Obědová nabídka 2.9.2019 - 6.9.2019


Drazí hosté, drazí přátelé,

již opět pro Vás budeme pravidelně připravovat obědovou nabídku, kterou naleznete na našem webu nebo v emailu.

 

OBĚDOVÁ  NABÍDKA

 

2.9. – 6.9.2019

 

 

 

Polévka

 

Gazpacho

 

 

 

 

Hlavní chod

 

                                                          Jehně, grenaille, zelenina                                                           

 

nebo

 

     Tagliatelle aglio olio, špenát, sherry rajčátka,

pražma královská

 

 

 

Dezert

                   

Cheesecake cassis

 

 

  Cena menu včetně couvertu:  349,-Kč

  Parking pro hosty restaurace ZDARMA

Přihláška ATLETIKA – pro nové členy

 

Atletický klub SK SPEED BRNO, spolek                                školní rok ………………………………….

 

Příjmení a jméno………………………………………               Rodné číslo :………………....

      Adresa vč. PSČ……………………………..……………………jeden  e-mail rodičů:………………………

Kontakt na rodiče - mobil………………………………………….

Základní škola ………………………………                            Den a čas sportovní přípravy:……………………

 

Podpisem této přihlášky se dítě stává pro daný školní rok členem atletického klubu SK Speed Brno, spolek.

Trenér odpovídá za svěřené dítě 10 minut před zahájením tréninku a po ukončení odvodem dětí ze šatny k turniketům. Rodiče jsou povinni čekat děti z první skupiny před školou. Není v silách trenéra, aby každé dítě předával rodiči zvlášť.Je již na samých rodičích, aby si děti přebírali po ukončení tréninku v 18.15 hod. u turniketů či před školou.  Děti končící v 19.15 hod. odcházejí ze šaten a školy samostatně bez trenéra. 

Mé dítě bude odcházet:   a/ SAMO                            b/ v doprovodu rodičů a příbuzných / obě možnosti se týkájí pouze tréninků 17.15 - 18.15/

Souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č.101/2000Sb., v platném znění/ČAS, MŠMT, MMB/ a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb., v platném znění v případě registrace. Souhlasím i s tím, že je SK Speed Brno, spolek, oprávněn zpřístupnit údaje o mě vedené v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací z veřejných rozpočtů. Součástí přihlášky je podpisový list o ochraně osobních údajů. Bez sdělení všech potřebných údajů a odevzdání podpisového listu dítě nemůže být členem sportovního klubu. 

 Zároveň uděluji spolku SK Speed Brno, bezúplatné svolení ve smyslu § 85 odst.1 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, k využití mé podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů při prezentaci spolku a informování o činnosti spolku, a to včetně zveřejnění takových záznamů na internetových stránkách, médiích a propagačních materiálech spolku

Souhlasím s tím, že se mé dítě zúčastní alespoň jednoho závodu v průběhu školního roku.

Zavazuji se, že absolvuji vstupní lékařskou prohlídku podle § 4 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Tuto odevzdám do 14 dnů po nástupu do atletiky. Současně se zavazuji, že po dobu mé registrace v ČAS absolvuji vždy jednou za 12 měsíců pravidelnou lékařskou prohlídku podle § 5 vyhlášky č. 391/2013 Sb. a kopii této lékařské prohlídky odevzdám trenérovi SK Speed Brno, spolek. 

 

 

 

datum………………                                   podpis rodičů……………………….« zpět | přehled


facebooknewsletterrezervaceocenění3D restauracepartneři

borgoshopAmmar

Restaurace BORGO AGNESE

Kopečná 43 . BRNO . 602 00, Tel.: 515 537 500 .

Otevírací doba:  Neděle a Pondělí – ZAVŘENO,  Úterý až Pátek 17:00 - 00:00,  Sobota   12:00 – 00:00